ITU projekt

Potpisivanje ugovora za SPP autobuse

Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja i odluke o odabiru, dana 27. rujna 2019. godine u Zagrebu su potpisani ugovori sa isporučiteljima autobusa na prirodni stlačeni plin.

Za 12 gradskih autobusa ( duljine 12 metara, niskopodne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom MAN Importer Hrvatska. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 29.200.243,75 kuna.

Za 8 autobusa ( duljine 12 metara, nisko-ulazne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom Autobus doo Zagreb ovlašteni zastupnik za IVECO BUS. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 16.345.156,25 kuna.

U navedenoj cijeni je uračunata i dijagnostička oprema kao i specijalni alat po jedan komplet za gradske odnosno nisko-ulazne autobuse, te osposobljavanje vozača i osposobljavanje radioničkog osoblja.

Cilj projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“ u kojem kao nezaobilazni partner sudjeluje pulska Plinara je povećanje putnika u javnom prijevozu uz značajan utjecaj na kvalitetu okoliša i prelazak na drugi energent ( stlačeni prirodni plin ).

Kroz Integrirana teritorijalna ulaganja namjera je povećati dosadašnju prijevoznu uslugu na sva ona područja koja su ušla u Projekt. Radi se o općinama koje gravitiraju u dnevnim migracijama prema najvećem istarskom gradu ( poput Općine Barban i Marčane kao i Svetvinčenta ali i svih današnjih suvlasnika Pulaprometa poput Grada Vodnjana, Općine Medulin i Općine Ližnjan ).

Tijek projekta :

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, te Specifičnog cilja  7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ Ministarstvo je pokrenulo Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt, javnom objavom na portalu eFondovi 11. siječnja 2018. godine.

Pulapromet je na Poziv prijavio projektni prijedlog a zaprimanje i registracija je izvršena automatski putem sustava e Fondovi.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi posredničkog tijela razine 2 ( provela je 2.,3. i 4. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava ( administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti te provjeru prihvatljivosti izdataka ) za projektni prijedlog.

Grad Pula, središte urbanog područja u kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja, kao Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja, proveo je 5. Fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – procjenu kvalitete projektnog prijedloga.

Temeljem uvjeta Poziva i u skladu s rezultatima provedenih provjera za Projekt ( nabavke 20 autobusa duljine 12 metara ) dodijelilo se maksimalno 33.698.399,70 kn ( Plinara – 7.872.501,70 kn i Pulapromet 25.825.898,00 kn ) odnosno 69,3 % prihvatljivih troškova koji su se mogli dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Međutim, dodatnom prijavom na natječaj Ministarstva odobreno nam je dodatnih 8.970.018,78 kuna čime postotak maksimalnog sufinanciranja dostiže gotovo 88 %.

Prije same prijave na Poziv Ministarstva urađene su i brojne predradnje poput primjerice :
Dana 28. ožujka 2019. godine na prostoru Plinare doo obilježilo se svečano polaganje kamena temeljca kojim je započeo izvedbeni dio projekta punionice.

  • Usvajanje ugovora o javnoj usluzi ( PSC – Public Service Contract) od strane svih suvlasnika operatera na gradskim i općinskim vijećima,
  • Studija izvodljivosti ( s analizom troškova i koristi ),
  • Elaborati zaštite na radu, zaštite od požara, od buke,
  • Mišljenje utjecaja na okoliš,
  • Građevinski projekti ( armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije i niskogradnje kao i projekt instalacije vodovoda i kanalizacije ),
  • Elektrotehnički projekt,..
  • Troškovnik radova, materijala i opreme

Vrijednost radova na punionici iznosi 9,3 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega je bespovratno 7,8 milijuna kuna. Izvođač je tvrtka Macel-plin, a nadzor i projektiranje vrši tvrtka Inženjeringa za naftu i plin.

Punionica će sadržavati nove tehnologije i biti kapaciteta 920 kg na sat stlačenog prirodnog plina (10 min za punjenje jednog autobusa).

Tijekom provedbe svih dosad izvršenih radnji imali smo iznimnu suradnju između ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije, SAFU-a, grada Pule kao i tvrtke partnera Plinare.

Iz svega se može neminovno zaključiti kako se grad Pula opredijelio za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika te je u suglasju s trendovima i novim europskim smjernicama.

Kontakt