ITU projekt

O projektu

• Riječ je o strateškom projektu u okviru ITU mehanizma zahvaljujući kojemu će se realizirati nabavka 20 novih ekoloških autobusa i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin.

• Cilj je modernizirati javni gradski prijevoz, povećati broj linija i putnika u javnom gradskom prijevozu te uspostaviti održivi, integrirani i zeleni urbani promet koji se temelji na inovativnim tehnologijama i manjoj stopi emisije CO2.

• Takvim planiranjem prometa, kroz unapređenje javnog gradskog prijevoza, zadovoljit će se potrebe stanovnika cijelog urbanog područja. Radi se o jedinicama lokalnih samouprava čiji stanovnici u dnevnim migracijama gravitiraju najvećem istarskom gradu ( Općine Barban, Svetvinčenat i Marčana kao i onih koji su u suvlasništvu Pulaprometa poput Grada Vodnjana te Općina Ližnjana i Medulina ).

• Ukupna vrijednost projekta iznosi 60,8 milijuna kuna, a cijeli projekt sufinanciran je sa 88 posto, odnosno sa sveukupno 42,7 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava osiguranih iz dva izvora – 33,7 milijuna kuna dodijeljen je u sklopu ITU mehanizma iz Kohezijskog fonda u okviru OPKK 2014.-2020. te gotovo 9 milijuna kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

• Prijavitelj i nositelj projekta je Pulapromet, a partner na projektu je Plinara.

• Cijeli proces dodjele bespovratnih sredstava započeo je pozivom za izravnu dodjelu u siječnju 2018, a okončan je potpisivanjem ugovora u srpnju 2018.

Prije same prijave na Poziv Ministarstva izrađene su i brojne predradnje poput : usvajanje ugovora o javnoj usluzi , studije izvodljivosti, elaborati zaštite na radu, zaštite od požara i buke, utjecaja na okoliš, građevinski projekti,..

• Vrijednost radova na punionici iznosi 9,3 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega bespovratno 7,8 milijuna kuna. Izvođač je tvrtka Macel-plin, a nadzor i projektiranje vrši tvrtka Inženjeringa za naftu i plin.

• Punionica će sadržavati nove tehnologije i biti kapaciteta 920 kg na sat stlačenog prirodnog plina (10 min za punjenje jednog autobusa).

• Može se zaključiti kako se grad Pula već sada opredijelio za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika te je u suglasju s trendovima i novim europskim smjernicama.

Kontakt

  • Industrijska - Via dell'industria 17, 52100 Pula-Pola
  • +385 52 534 944
  • plinara@plinara.hr