Izračun energetske uštede

Ušteda energije i smanjenje emisije plinova

Izračun energetske uštede

Ovim kalkulatorom možete izračunati energetske uštede koje ćete ostvariti zamjenom starog kućanskog uređaja s novim učinkovitijim.
Uštede su usmjerene u segment potrošnje električne energije.

Ulazne vrijednosti
Godišnja potrošnja - stari uređaj: kWh/god
Godišnja potrošnja - novi uređaj: kWh/god
Životni vijek uređaja: god
Ušteda električne energije
Godišnja ušteda energije: kWh/god
Ušteda energije za vrijeme trajanja uređaja: kWh
Novčana ušteda
Godišnja novčana ušteda: kn/god
Novčana ušteda za vrijeme trajanja uređaja: kn
Smanjenje emisije stakleničkih plinova
Godišnje smanjenje emisija plinova: kg CO2/god
Smanjenje emisija plinova za vrijeme trajanja uređaja: kg CO2

Referentne vrijednosti godišnje potrošnje starog uređaja i novog učinkovitijeg uređaja preuzete su iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021).

Za izračun novčane uštede uzeta je pretpostavka da odnos potrošnje električne energije iznosi 2/3 po višoj tarifi i 1/3 po nižoj tarifi. U tarifne stavke uračunata je naknada za korištenje prijenosne mreže, naknada za korištenje distribucijske mreže i opskrbe u okviru univerzalne usluge, naknada za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije i porez na dodatnu vrijednost (13%).

Kalkulator energetskih ušteda služi za informativni izračun energetskih i novčanih ušteda koje je moguće ostvariti kupnjom učinkovitijih kućanskih uređaja. Izračunate vrijednosti mogu se značajno razlikovati od stvarnog stanja.