Izračun energetske uštede

Ušteda energije i smanjenje emisije plinova

Izračun energetske uštede

Ovim kalkulatorom možete izračunati energetske uštede koje ćete ostvariti zamjenom starog kućanskog uređaja s novim učinkovitijim.
Uštede su usmjerene u segment potrošnje električne energije.

Ulazne vrijednosti
Godišnja potrošnja - stari uređaj: kWh/god
Godišnja potrošnja - novi uređaj: kWh/god
Životni vijek uređaja: god
Ušteda električne energije
Godišnja ušteda energije: kWh/god
Ušteda energije za vrijeme trajanja uređaja: kWh
Novčana ušteda
Godišnja novčana ušteda: kn/god
Novčana ušteda za vrijeme trajanja uređaja: kn
Smanjenje emisije stakleničkih plinova
Godišnje smanjenje emisija plinova: kg CO2/god
Smanjenje emisija plinova za vrijeme trajanja uređaja: kg CO2

Referentne vrijednosti godišnje potrošnje starog uređaja, novog učinkovitijeg uređaja i faktori diskontiranja preuzeti su iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021).

Godišnja ušteda energije smanjuje se kroz životni vijek uređaja, stoga se ušteda energije za vrijeme trajanja uređaja umanjuje kroz faktor diskontiranja.

Za izračun novčane uštede uzeta je pretpostavka da odnos potrošnje električne energije po višoj i nižoj tarifi iznosi 2:3. U tarifne stavke uračunata je naknada za korištenje prijenosne mreže, naknada za korištenje distribucijske mreže i opskrbe u okviru univerzalne usluge, naknada za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije i porez na dodatnu vrijednost (13%).

Kalkulator energetskih ušteda služi za informativni izračun energetskih i novčanih ušteda koje je moguće ostvariti kupnjom učinkovitijih kućanskih uređaja. Izračunate vrijednosti mogu se značajno razlikovati od stvarnog stanja.