Cjenici usluga

Cjenici usluga

Tarifni model - TM Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a ) Krajnja cijena opskrbe plinom (sa PDV-om)Mjerna jedinica
Isporučena količina plina - Ts1      

TM1 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh

 
0,5111 0,5367 kn/kWh      

TM2 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh

 
0,5012 0,5263 kn/kWh      

TM3 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh

 
0,5012 0,5263 kn/kWh      

TM4 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh

 
0,4963 0,5211 kn/kWh    

TM5 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh

 
0,4913 0,5159 kn/kWh      

TM6 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh

 
0,4864 0,5107 kn/kWh      

TM7 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh

 
0,4814 0,5055 kn/kWh      

TM8 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh

 
0,4765 0,5003 kn/kWh      

TM9 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh

 
0,4716 0,4952 kn/kWh      

TM10 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh

 
0,4617 0,4847 kn/kWh      

TM11 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh

 
0,4518 0,4744 kn/kWh
 
     

TM12 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh

 
0,4419 0,4640 kn/kWh      

Fiksna mjesečna naknada - Ts2

 
     
TM1 10,00 10,50 kn      
TM2 10,00 10,50 kn      
TM3 20,00 21,00 kn      
TM4 30,00 31,50 kn      
TM5 40,00 42,00 kn      
TM6 60,00 63,00 kn      
TM7 100,00 105,00 kn      
TM8 150,00 157,50 kn      
TM9 200,00 210,00 kn      
TM10 300,00 315,00 kn      
TM11 400,00 420,00 kn      
TM12 500,00 525,00 kn      

Napomena: Za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se od 3,00kn (3,15kn sa PDV-om) zbog troškova ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.travnja 2022. godine. 

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka ODL/20/2021. od 29.12.2021.g.