Cjenici usluga

Cjenici usluga

Tarifni model - TM Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a ) Krajnja cijena opskrbe plinom (sa PDV-om) Mjerna jedinica
Isporučena količina plina - Ts1

TM1 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh

0,3145
0,3931 kn/kWh

TM2 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh

0,3043 0,3804 kn/kWh

TM3 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh

0,3043 0,3804 kn/kWh

TM4 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh

0,2992 0,3740 kn/kWh

TM5 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh

0,2941 0,3676 kn/kWh

TM6 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh

0,2890 0,3613 kn/kWh

TM7 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh

0,2839 0,3549 kn/kWh

TM8 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh

0,2788 0,3485 kn/kWh

TM9 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh

0,2736 0,3420 kn/kWh

TM10 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh

0,2634 0,3293 kn/kWh

TM11 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh

0,2532 0,3165 kn/kWh

TM12 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh

0,2430 0,3038 kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada - Ts2

TM1 10,00 12,50 kn
TM2 10,00 12,50 kn
TM3 20,00 25,00 kn
TM4 30,00 37,50 kn
TM5 40,00 50,00 kn
TM6 60,00 75,00 kn
TM7 100,00 125,00 kn
TM8 150,00 187,50 kn
TM9 200,00 250,00 kn
TM10 300,00 375,00 kn
TM11 400,00 500,00 kn
TM12 500,00 625,00 kn

Napomena: Za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se od 3,00kn (3,75kn sa PDV-om) zbog troškova ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Ove cijene za javnu uslugu opskrbe plinom vrijede za razdoblje od 01.04.-31.12.2021.