Djelatnosti društva

Djelatnosti društva

 • Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
 • Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Posredovanje na tržištu plina
 • Zastupanje na tržištu plina
 • Projektiranje, gradnja i stručni nadzor
 • Projektiranje, održavanje i ispitivanje plinskih instalacija
 • Montaža i servisne usluge svih vrsta kotlova za centralno i etažno grijanje
 • Distribucija plina
 • Djelatnost za servis i pripremu protočnih mjerila obujma plina (plinomjera) za ovjeravanje
 • Trgovina plinom
 • Opskrba plinom
 • Upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om
 • Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • Pružanje usluga punjenja rezervoara, boca i spremnika plinom
 • Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • Usluga s posebnom tarifom
 • Usluge pakiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 • Proizvodnja električne energije
 • Organiziranje tržišta električne energije
 • Opskrba električnom energijom
 • Trgovina električnom energijom

Distribucijsko područje

Plinara d.o.o. Pula ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije i opskrbe plinom na cjelokupnom područje Istarske županije. Područje u kojem se trenutno distribuira plin su Gradovi Pula, Rovinj, Poreč i Umag te općine Medulin, Kršan i Pićan.

Na području grada Pule distribuira se prirodni plin.
Na području općine Medulin plinoficirano je prirodnim plinom naselje Pješčana uvala.
Na području gradova Rovinj, Poreč i Umag u tijeku je plinofikacija prirodnim plinom.
Na području općina Kršan - Pićan distribuira se prirodni plin za potrebe tvornice Rockwool.

Popis gradova i općina u kojima se Plinara d.o.o. Pula obavlja distribuciju prirodnog plina objavljen je i na stranicama Hrvatske energetske regulatorne agencije (http://www.hera.hr/hrvatski/ip...)

Grafički prikaz distribucijskog područja Plinare d.o.o. Pula (LINK)

Više informacija

Kontakt

 • Industrijska - Via dell'industria 17, 52100 Pula-Pola
 • +385 52 534 944
 • plinara@plinara.hr