Djelatnosti društva

Djelatnosti društva

 • proizvodnja industrijskih peći i plamenika
 • proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
 • proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
 • opskrba parom i toplom vodom
 • postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
 • popravak električnih aparata za kućanstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • opskrba plinom tarifnog kupca
 • opskrba plinom povlaštenog kupca
 • posredovanje na tržištu plina
 • zastupanje na tržištu plina
 • projektiranje, gradnja i stručni nadzor
 • projektiranje, održavanje i ispitivanje plinskih instalacija
 • montaža i servisne usluge svih vrsta kotlova za centralno i etažno grijanje
 • proizvodnja plina
 • distribucija plina

Distribucijsko područje

Plinara d.o.o. Pula ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije i opskrbe plinom na cjelokupnom područje Istarske županije. Područje u kojem se trenutno distribuira plin su Gradovi Pula, Rovinj, Poreč i Umag te općine Medulin, Kršan i Pićan.

Na području grada Pule distribuira se prirodni plin.
Na području općine Medulin plinoficirano je prirodnim plinom naselje Pješčana uvala.
Na području gradova Rovinj, Poreč i Umag u tijeku je plinofikacija prirodnim plinom.
Na području općina Kršan - Pićan distribuira se prirodni plin za potrebe tvornice Rockwool.

Popis gradova i općina u kojima se Plinara d.o.o. Pula obavlja distribuciju prirodnog plina objavljen je i na stranicama Hrvatske energetske regulatorne agencije (http://www.hera.hr/hrvatski/iplin/)

Grafički prikaz distribucijskog područja Plinare d.o.o. Pula (LINK)