Novosti

Novosti i aktivnosti u sklopu poduzeća

Nova najmodernija punionica za autoplin i prodavaonica plina u bocama

Plinara d.o.o. Pula pored punionice za stlačeni prirodni plin uskoro otvara novu najmoderniju punionicu za autoplin i prodavaonicu plina u bocama. Od plinskih boca u ponudi su boce od 7.5kg, 10kg, 35kg u čeličnoj ambalaži, boce od 10kg u kompo...

Obavijest o očitanju potrošnje plina

Plinara d.o.o.Pula planira u periodu od 14.12.2020. do 22.12.2020.godine, provesti očitanje potrošnje plina na svim obračunskim mjernim mjestima na svom distribucijskom području.

Molimo sve kupce da omoguće nesmetan pristup djelatnic...

Odluka o primanju stranaka - Covid 19

Na temelju odredbi Društvenog ugovora Društva Plinara d.o.o. (pročišćeni tekst 09.06.2020.) u svojstvu jedinog člana Uprave trgovačkog Društva PLINARA d.o.o. dana 27.11.2020. godine a u svrhu mjere prevencije širenja COVID-19 bolesti dono...

Obavijest o očitanju potrošnje plina

Plinara d.o.o. Pula planira u periodu od 18.09.2020. do 25.09.2020. provesti očitanje potrošnje plina na svim obračunskim mjernim mjestima na svom distribucijskom području.

Molimo sve kupce da omoguće nesmetan pristup djelatnicima P...

Novim autobusima u Puli osiguran ekološki prihvatljiv i visokokvalitetan oblik javnog gradskog prometa

Pulom prometuje 20 novih suvremeno opremljenih i ekološki prihvatljivih autobusa te je puštena u rad punionica na stlačeni prirodni plin

„Drago mi je što se nabavkom novih autobusa započelo s pružanjem znatno kvalitetnije...

U Puli predstavljena punionica na stlačeni prirodni plin i novi ekološki prihvatljiv autobus

Na području pulske Plinare d.o.o. danas je predstavljena punionica i autobus na stlačeni prirodni plin kojoj je nazočio gradonačelnik Pule Boris Miletić, direktor Pulaprometa d.o.o. Igor Škatar i direktor Plinare d.o.o. Pula Dean Kocijanči...

Javni gradski prijevoz uskoro bogatiji za 20 novih, modernih i ekološki prihvatljivih autobusa

ZA ITU PROJEKT „NABAVA SPP AUTOBUSA I IZGRADNJA SPP PUNIONICE“ OSIGURANO 42,7 MILIJUNA KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Grad Pulu tijekom kolovoza stiže 20 novih, ekološki prihvatljivih autobusa javnog gradskog prijevoza, koji su nabavl...

Pulska Plinara u velikom investicijskom zamahu

Četiri velika projekta koji pripremaju su: plinofikacija naselja Valdebek za koju se ishođuje dokumentacija, plinofikacija naselja Veli Vrh koja će započeti paralelno s proširenjem državne ceste od budućeg rotora na mostu do budućeg rotora...

Obavijest o očitanju potrošnje plina

Plinara d.o.o. Pula planira u periodu od 15.06.2020. do 19.06.2020. provesti očitanje potrošnje plina na svim obračunskim mjernim mjestima na svom distribucijskom području.

Molimo sve kupce da omoguće nesmetan pristup djelatnicima P...

Obavijest o očitanju potrošnje plina

Poštovani kupci,

S obzirom na trenutni razvoj situacije i zbog prevencije epidemije COVID-19, obavještavamo Vas da naši zaposlenici neće vršiti očitanja stanja na plinomjeru za obračun 31.03.2020.g.

MOLIMO VAS OČITANJA ILI ...

Obavijest potrošačima i investitorima

Obavještavaju se svi potrošači prirodnog plina i svi investitori da se zbog izvanredne situacije vezano uz COVID-19 do daljnjeg neće obavljati spajanje novih potrošača, ispitivanje instalacija odnosno bilo kakvih aktivnosti vezano uz kućne ...

Obavijest potrošačima o radu Plinare vezano uz izvanrednu situaciju

Obavještavaju se potrošači da se zbog izvanredne situacije vezano uz COVID-19 do daljnjeg neće obavljati spajanje novih potrošača, ispitivanje instalacija odnosno bilo kakvih aktivnosti vezano uz kućne instalacije osim hitnih intervencija.<...

Za nabavku 20 novih autobusa na plin odobreno 33,7 milijuna kuna

U petak će u Gradskoj palači Gabriela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Puli dodijeliti prvih 33,7, od raspoloživih 229, milijuna kuna za Urbano područje Pule, za projekt nabavke novih autobusa na plin i izgradnj...

Pulaprometu i Plinari 42,7 milijuna kuna

abavkom novih buseva modernizirat će se javni gradski prijevoz. Cilj je povećati broj linija koje će zadovoljiti potrebe stanovnika cijelog urbanog područja, kao i sve brojnijih turista, napominje gradonačelnik Boris Miletić.

...

Obavijest Hrvatske energetske regulatorne agencije

HERA obavještava kupce plina da su na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu (Narodne novine, br. 31/15) od 1. travnja 2015. na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove c...

Trošarine

Poštovani,

Objavom Zakona o trošarinama (NN 22/2013) i Pravilnika o trošarinama (64/2013), obavještavamo Vas da od dana 01.srpnja 2013.godine Plinara d.o.o. Pula kao opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnje korisnike, postaje obve...

Kocijančić: Cijene usluga Plinare neće se mijenjati

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) krajem prošle godine odobrila je novi cjenik nestandardnih usluga tvrtki za distribuciju, opskrbu, transport i skladištenje plina. Tako će u ovoj godini cijena ispitivanja ispravnosti i nepropusno...

Plinofikacija Pule nastavljena na Gregovici

Plinara Pula, prema prethodnim najavama, nastavlja s plinofikacijom ulica u pulskom gradskom prstenu te priključivanjem kućanstava na novu plinsku mrežu. U skladu s planom plinofikacije Pule stanari na području Gregovice od jučer imaju moguć...

Plinofikacija Rovinja teče prema planu

Postavljanje novog rovinjskog plinovoda, čija gradnja je započela lani uspješno se nastavlja postavljanjem novih cijevi u Vijencu braće Lorenzetto. Pulska Plinara do sada je u ovom gradu postavila više od sedam kilometara vodova, a najavljeno...

Kocijančić o plinofikaciji Pule

Prema planu, u ljeto 2014. godine plinofikacija Pule trebala bi biti gotova. Tada će se nova plinska mreža protezati na gotovo 113 kilometara. Dosad je mreža izgrađena u naseljima Pješčana uvala, Monte Giro, Veruda Porat, Verudela, Nova Veru...

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć?