Osnovni podaci

Osnovni podaci

Društvo “Plinara” d.o.o., osnovano je Društvenim ugovorom od 16. lipnja 1998. godine.
Vlasnici jesu: Grad Pula (41%) i INA – industrija nafte d.d. (49%) i Istarska županija (10%).

PUNI NAZIV ENERGETSKOG SUBJEKTA
Plinara d.o.o. za opskrbu plinom

SJEDIŠTE I ADRESA ENERGETSKOG SUBJEKTA
Industrijska - Via dell'industria 17, 52100 Pula-Pola

RAČUNI (IBAN)
Zagrebačka banka d.d. - HR5323600001101247788
Privredna banka Zagreb d.d. - HR4623400091110465295
Istarska kreditna banka Umag d.d. - HR2823800061132000427

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Roberto Drandić, mag. oec. - direktor
član uprave (direktor) od 18.07.2022. g.

CENTAR ZA INFORMIRANJE KUPACA
tel. (+385) 052 534 944

URED UPRAVE DRUŠTVA
tel. (+385) 052 534 944
fax. (+385) 052 534 804
e-mail: plinara@plinara.hr

MATIČNI BROJEVI I OIB
Matični broj energetskog subjekta 040131181
Matični broj 01386271
OIB 18436964560

EIC OZNAKA
EIC oznaka: 31X-PLINARA-PU-J
Kratko ime: PLINARA-PU-HR

Više informacija

Kontakt

  • Industrijska - Via dell'industria 17, 52100 Pula-Pola
  • +385 52 534 944
  • plinara@plinara.hr