Radno vrijeme

Radno vrijeme

Plinara
Radnim danom od 07,00 do 15,00 sati

Predaja - Zahtjev za uslugu
Industrijska 17, HR-52100 Pula
Radnim danom od 7,00 do 13,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati)
LINK NA ZAHTJEV

Predaja - Reklamacije potrošača
Industrijska 17, HR-52100 Pula
Radnim danom od 7,00 do 13,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati)
LINK NA ZAHTJEV

Predaja - Zahtjev za priključenje
Industrijska 17, HR-52100 Pula
Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati)
LINK NA ZAHTJEV