Radno vrijeme

Radno vrijeme

Plinara
Radnim danom od 07,00 do 15,00 sati

Predaja - Zahtjev za uslugu
Industrijska - Via dell'industria 17, 52100 Pula-Pola
Radnim danom od 7,00 do 13,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati)
LINK NA ZAHTJEV

Predaja - Reklamacije potrošača
Industrijska - Via dell'industria 17, 52100 Pula-Pola
Radnim danom od 7,00 do 13,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati)
LINK NA ZAHTJEV

Predaja - Zahtjev za priključenje
Industrijska - Via dell'industria 17, 52100 Pula-Pola
Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati)
LINK NA ZAHTJEV

Prigovor potrošača

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku, i to u ovim poslovnim prostorijama, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu Plinara d.o.o. Industrijska 17, Pula.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

U slučaju nezadovoljstva pisanim odgovorom, potrošač može podnijeti Reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem u ovim poslovnim prostorijama, putem pošte na adresu Plinara d.o.o. Industrijska 17, Pula ili putem web. portala www.plinara.hr.

Plinara d.o.o. je dužna pisano odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimljene Reklamacije.