Promjena opskrbljivača plinom

Promjena opskrbljivača plinom

​Postupak promjene opskrbljivača plinom određen je Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18) čl. 28 - čl. 39.

Obrazac za pokretanje postupka promjene opskrbljivača plinom može se preuzeti sa mrežne stranice Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) na SLJEDEĆEM LINKU.

Zahtjev za raskid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača

Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom