Novosti

Nova najmodernija punionica za autoplin i prodavaonica plina u bocama

Objavljeno: 08.01.2021.

Plinara d.o.o. Pula pored punionice za stlačeni prirodni plin uskoro otvara novu najmoderniju punionicu za autoplin i prodavaonicu plina u bocama. Od plinskih boca u ponudi su boce od 7.5kg, 10kg, 35kg u čeličnoj ambalaži, boce od 10kg u kompozitnoj ambalaži i boce od 10kg za tekuću fazu UNP-a (za viličare).

Povratak na novosti