Novosti

Obavijest o raskidu ugovora o opskrbi plinom i izmjeni ugovornih uvjeta sa ponudom na sklapanje ugovora o opskrbi plinom za plinsku godinu 2022/2023 - kategorija Poduzetništvo

Objavljeno: 07.09.2022.

Zahvaljujemo se na do sada ukazanom povjerenju te Vas ovim putem obavještavamo o promijenjenim okolnostima zbog kojih smo prisiljeni raskinuti postojeći Ugovor o opskrbi plinom.

Na međunarodnom tržištu energenata došlo je do nezapamćenih poremećaja koji su uzrokovali značajan porast cijena svih energenata pa tako i cijene plina. Poremećaji su doveli do destabilizacije energetskog tržišta, osobito tržišta prirodnog plina kojega smo sastavni dio. Povijesno nezabilježen porast cijena od 10 - 15 puta čini značajno izmijenjene okolnosti nastale nakon sklapanja ugovora o opskrbi plinom, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, zbog kojih smo primorani zatražiti raskid ugovora. Naime, u veljači prošle godine tržišna cijena prirodnog plina je bila ispod 20 eur/MWh, a danas je 260 eur/MWh. Količine plina zakupljene od strane Plinare d.o.o. Pula za narednu plinsku godinu 2022/2023 zakupljene su neizbježno po znatnom višim cijenama od prethodne plinske godine, stoga smo primorani korigirati cijene prirodnog plina s početkom naredne plinske godine 10/2022-10/2023, inače bi naše ispunjenje obveze iz Ugovora o opskrbi plinom ugrozilo redovno poslovanje, te Plinari d.o.o. Pula nanijelo pretjerano veliki gubitak u poslovanju.

Zbog svega prethodno navedenog, a kako je propisano člankom 8. Ugovora o opskrbi plinom, moramo konstatirati da su nastupile izuzetne i nepredvidive okolnosti, te smo sukladno čl. 369. važećeg Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) primorani zatražiti da se odredbe ugovora pravično izmijene ili ugovor raskine.

Od 01.10.2022. godine će cijena plina biti obračunata prema formuli koju iznosimo u nastavku ove Obavijesti, te kako bi nastavili naš poslovni odnos dostavljamo Vam prijedlog novog Ugovora o opskrbi plinom te Vas pozivamo, ukoliko vam je prijedlog ugovora prihvatljiv, da isti potpišete i ovjerite te jedan primjerak dostavite osobno ili putem pošte, u što je moguće kraćem vremenskom roku, povratno u sjedište društva Plinara d.o.o. Pula na adresu Industrijska 17.

Više informacija NA LINKU (PDF format).

>> Ugovor o opskrbi plinom - kategorija Poduzetništvo (PDF format). <<

Povratak na novosti