Novosti

Odluka o primanju stranaka - Covid 19

Objavljeno: 27.11.2020.

Na temelju odredbi Društvenog ugovora Društva Plinara d.o.o. (pročišćeni tekst 09.06.2020.) u svojstvu jedinog člana Uprave trgovačkog Društva PLINARA d.o.o. dana 27.11.2020. godine a u svrhu mjere prevencije širenja COVID-19 bolesti donosim slijedeću

Odluku o primanju stranaka u prostorijama Uprave Plinare d.o.o. Pula za vrijeme trajanja epidemije virusom COVID – 19

Članak 1.

Ovom Odlukom obavještavamo sva sredstva javnog priopćavanja da od ponedjeljka 30.11.2020. godine Plinara d.o.o. Pula neće primati stranke u svojim prostorijama na adresi Industrijska 17 - bez prethodne najave.

Članak 2.

Za sve informacije stranke se mogu obratiti ili prethodno najaviti svoj dolazak u Plinaru putem maila plinara@plinara.hr, na fiksni telefon 052/534-944 ili mob. 099/396-2529.

Članak 3.

U svrhu prevencije širenja virusa COVID-19 kao i  osobne zaštite, molimo stranke da  sve  informacije i upite upućuju na službeni mail ili telefone iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

O prestanku važenja odredbi ove Odluke javnost će biti pravovremeno obaviještena putem svih medija javnog priopćavanja.                         

Direktor PLINARE d.o.o.
Dean Kocijančić, dipl. ing.

Povratak na novosti