Novosti

S dolaskom nove turističke sezone krenula u rad punionica turističkog plina za kampere

Objavljeno: 30.06.2021.

Za pulskom komunalnom tvrtkom Plinara intenzivno je poslovno razdoblje koje su unatoč pandemiji koronavirusa obilježile značajne investicije, kao i širenje poslovanja na nove djelatnosti. Plinara je u veljači ove godine, pored punionice za stlačeni prirodni plin, otvorila i punionicu za ukapljeni naftni plin, kao i prodavaonicu plina u bocama.

- Od plina u bocama u ponudi je propan butan smjesa u čeličnoj ambalaži od 7,5, 10 i 35 kilograma; u kompozitnoj lakoj ambalaži od 10 kilograma i u čeličnoj ambalaži od 10 kilograma za tekuću fazu plina za viličare. Osim plina prodajemo i osnovnu plinsku opremu, regulatore tlaka, gumena crijeva, ventile, kamping opremu, male plinske boce od 2, 3 i 5 kilograma, te svu ostalu opremu vezanu uz distribucije i prodaju plina koju možemo i proširiti ovisno o potrebama kupaca, informirao nas je rukovoditelj opskrbnog mjesta za SPP i UNP pulske Plinare Moris Gergorić. 

Širenje mreže gradskog plina 

Novi korak u tom razvojno investicijskom ciklusu Plinare je izgradnja punionice turističkog plina koja je krenula u rad s dolaskom nove turističke sezone. "Kako bi svoju uslugu proširili, te zadovoljili potrebe sve brojnijih vlasnika kamper vozila koji nam dolaze s ambalažom koja ne odgovara našim standardima, te je zato ne možemo zamijeniti, odlučili smo se na izgradnju punionice za te tzv. "turističke" plinske boce. Ta nova instalacija nadograđena je na postojeću instalaciju punionice za auto plin koja se sastoji od tri spremnika maksimalnog kapaciteta 15 tisuća litara, dvije potisne pumpe od kojih je jedna radna, a druga rezervna, te dva dispenzera za istakanje auto plina. Novi dio instalacije je još jedna potisna pumpa, te paketna jedinica u koju je smještena digitalna vaga, upravljačka jedinica i priključci za priključenje turističkih boca na plinsku instalaciju", kaže Gergorić.

Realizacija projekta od ideje do spremnosti za uporabu obavljena je u relativno kratkom periodu, odnosno u priču se krenulo krajem travnja, a već sredinom lipnja novoizgrađena punionica bila je spremna za probni rad tijekom kojeg se ispituju izvedene instalacije i funkcionalnost sustava, te obučavaju djelatnici koji će pružati uslugu punjenja boca. Uz investicije na području Industrijske zone, odnosno na lokaciji na kojoj se nalazi sjedište ovog pulskog komunalnog društva, Plinara nastavlja i radove na širenju distributivne mreže gradskog plina. 

Kompakt kotlovnica za rovinjsku školu 

- Nedavno smo okončali investiciju na Valdebečkom putu koja uključuje izgradnju plinovoda i postavljanje priključaka, a tijekom ovog mjeseca smo zajedno s Vodovodom "ušli" u Ulicu Jasne Crnobori u kojoj je prije kretanja u te radove moralo biti riješeno pitanje fekalne i oborinske odvodnje. Radi se i na dijelu Paduljskog puta, a svakom novom investicijom sve je manje područje grada koje još uvijek nije premreženo plinskom mrežom, govoreći o aktivnostima tvrtke kojom upravlja kazao nam je direktor Plinare Pula Dean Kocijančić.

Plinara je aktivna i izvan granica Pule, pa tako trenutno za Talijansku srednju školu Bernardo Benussi u Rovinju izrađuju kompakt kotlovnicu, a radi se i na novim projektima poput projekta solarne elektrane za izgradnju koje bi uskoro trebala biti zatražena i građevinska dozvola.

- Poznato je da je izgradnja naše punionice stlačenim prirodnim plinom financirana s 88 posto sredstava koje smo dobili od Europske unije, i da je u sklopu strateškog projekta ITU mehanizma, uz izgradnju punionice, nabavljeno i 20 novih i ekoloških gradskih autobusa. Ovim projektom učinili smo veliki korak naprijed u uređenju i opremanju ove zone, no u planu su i nove investicije. Jedan od planova, koji sam već najavljivao, je da na ovom prostoru izgradimo i solarnu elektranu, te da obje punionici i upravnu zgradu u potpunosti opskrbimo energijom iz tog obnovljivog izvora, a u budućnosti namjeravamo na istom prostoru izgraditi i punionicu električnih automobila, kaže direktor Kocijančić. 

Solarna energija za javnu rasvjetu 

- Stoga ćemo, nakon što dobijemo potrebne prostorno planske dozvole, u paketu izraditi cost benefit analizu za oba ova projekta, te potražiti sredstva za sufinanciranje njihove realizaciju u programima Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dodaje Kocijančić zaključujući kako je ideja da se "višak" proizvedene energije u solarnoj elektrani, koji procjenjuje na oko 200 tisuća kWh, kroz ugovor s HEP opskrbom, bez naknade preda gradu u narednih 5 godina za javnu rasvjetu.

Povratak na novosti